या शेतकऱ्यांना मिडणार 14 व्या हप्त्याचे 4000 रुपये

कोन कोनत्या शेतकऱ्यांना 2 हजार ऐवजी 4 हजार रुपये मिडणार आहे यांची यादी जारी व्हायची आहे. जसं यादी जारी होईल तसं आम्ही कडवू.